OLC Highlight


OLC Highlight


   Povezava do razširitve: 
 Chrome:  https://chrome.google.com/webstore/detail/mdoekpdchidglgoiepcpajmlihefbgpl v 1.19
 Firefox http://www.photoglide.info/files/FFExt/OLChighlight2.xpi v 1.18

Opis in navodila:

OLC Highlight je razširitev za Chrome in Firefox. Deluje na straneh, ki se začnejo z url:

Razširitev omogoča:
- označevanje ključnih besed (imena pilotov, klubov, vzletišč, padal)
- prikaz nekaterih zračnih prostorov, predvsem v Sloveniji in na Hrvaškem
- merjenje razdalje na zemljevidu in hiter 'zoom' le-tega

Označevanje ključnih besed
Ključne besede vnesemo za Chrome: 
V orodni vrstici klkni ikono ključa. Izberi Orodja > Razširitve. 
Izberi ustrezno razširitev (OLC Highlight 2) in Možnosti. 

In za Firefox:
V meniju izberi Orodja in nato 'OLC Highlight 2 - nastavitve'.
Do nastavitev za Firefox je mogoče priti tudi s to povezavo: chrome://olchighlight2/skin/settings.html

Posamezne besede morajo biti ločene z vejico, brez presledka pred in za njo.

Označevanje drugih, neključnih besed
Če držimo tipko [shift] in nato pomaknemo miško na želeno besedo, bodo označene vse enake besede na strani.
Besede ostanejo označene, dokler miške ponovno ne zapeljemo na želeno besedo, nato pritisnemo [shift] in miško pomaknemo z besede.

 
Zračni prostor
Mogoč je prikaz posameznih kategorij zračnega prostora.
Če se posamezni prostori prekrivajo, so razvrščeni tako, da je vrhnja plast prostor, ki je najnižji, pod njim tisti, ki je nad njim in tako naprej.
Če želimo informacije o prostoru, ki je pod nekim drugim, le tega skrijemo (klik na prostor, Skrij ta prostor).

Dodatne podlage zemljevidov
S klikom na ustrezno ikono, lahko izbiramo med nekaterimi dodatnimi podlagami mape, kar lahko včasih napravi prikaz bolj pregleden.

 
Merjenje razdalje
Po kliku na ikono za merjenje razdalje, se prikažeta markerja, ki ju lahko pomikamo po mapi.
Poleg enega je prikazana ustrezna razdalja, poleg drugega pa koordinate le tega.

Hiter 'zoom'
S klikom na ikono povečevalnega stekla na zemljevidu, lahko hitro določimo kateri del mape želimo približati.
Enak učinek dosežemo, če držimo tipko [shift] in povlečemo kurzor po mapi.
Comments