ParaFollow


ParaFollow je program za okolje Android, ki omogoča pošiljanje SMS sporočil o našem položaju izbranim prejemnikom.
Sporočila lahko pošiljamo glede na časovni interval, določeno razdaljo ali oboje.
Podatek o naši lokaciji lahko s pomočjo SMS sporočila zahteva tudi oseba, ki pozna ustrezno kodo in če je ta možnost omogočena.

Program deluje na telefonih / tablicah z nameščenim operacijskim sistemom Android verzije 2.1 do 8.

Program potrebuje dovoljenja:

- Vaša sporočila: da je mogoče pošiljati SMS sporočila
- Vaša lokacija: iz očitnih razlogov
- Osebni podatki: za dostop do stikov (oseb, ki jim pošiljamo sporočila)
- Omrežna komunikacija: za dostop do interneta za prikaz shranjenih sledi
- Prostor za shranjevanje: za dostop do SD kartice
- Plačljive storitve: za pošiljanje SMS sporočil
- Sistemska orodja: za shranjevanje nastavitev
 

Android 5 in novejši:


Android 4:
17.09.2013 Osnovni ekran
 • ikona programa: je barvna, če je program aktiven (pošilja SMSe) in črno-bela, če ni aktiven; enaka, majhna ikona je v statusni vrstici; s pritiskom na ikono lahko osvežimo podatke na ekranu, čeprav običajno ne bo spremembe 
 • android simbol (robotek): če je zelen, smo v varčnem načinu (manjša poraba baterije), če je siva pa v običajnem; v varčnem načinu so podatki prikazani na ekranu samo določen čas, lahko jih osvežimo s pritiskom na ikono programa
 • ikona ure.: interval pošiljanja SMS sporočil, kot smo ga izbrali v nastavitvah; če se ne upošteva, je prikazana črtica (-); prikazano samo, ko je vključeno pošiljanje SMS sporočil
 • ikona razdalje: razdalja za pošiljanje SMS sporočil, kot smo jo izbrali v nastavitvah; če se ne upošteva, je prikazana črtica (-); prikazano samo, ko je vključeno pošiljanje SMS sporočil
 • druge ikone: odvisno od velikosti in orientacije (vertikalno, horizontalno) ekrana, so lahko prikazane dodatne informacije o izbranih nastavitvah
 • GPS Status/Nat/Sat: status GPSa (Available, Disabled, Temporarily Unavailable, ...)/natančnost položaja/koliko satelitov je uporabljanih od vsej najdenih; v varčevalnem načinu tega podatka ni
 • Čas do naslednjega SMS: čez koliko časa bo poslan naslednji SMS; zaradi sorazmerno redkega obnavljanja podatkov, ni nujno, da je prikazana vrednost ažurna;
 • Razdalja do naslednjega SMS: kolikšna razdalja je še preostala do pošiljanja naslednjega SMS sporočila; zaradi sorazmerno redkega obnavljanja podatkov, ni nujno, da je prikazana vrednost ažurna
 • Poslanih SMS: število poslanih sporočil; uspešno (od vseh skupaj)
 • Zadnji SMS: čas pošiljanja zadnjega SMS sporočila 
 • Status omrežja: status mobilnega omrežja
 • Št. prejemnikov: število prejemnikov SMS sporočil; če je številka v oklepaju, pomeni da smo v simulacijskem načinu; s pritiskom na številko se izpišejo prejemniki sporočil
 • Zadnja koordinata: zadnja zabeležena koordinata
 • Zadnja višina: zadnja zabeležena višina
Osveževanje ekrana je odvisno od nastavitev (GPS občutljivost), statusa GPS in hitrosti s katero se premikamo. Če stojimo, bo ekran zelo redko osvežen.

 
 Osnovni ekran (menu)
 • Začni (Ustavi) z SMS: začni (prenehaj) s pošiljanjem sporočil 
 • Pošlji SOS: izbranim kontaktom pošlji sporočilo za pomoč; vsebino sporočila je mogoče določiti v nastavitvah ali pa pred samim pošiljanjem
 • Pošlji OK: izbranim kontaktom pošlji sporočilo, da si v redu; vsebino sporočila je mogoče določiti v nastavitvah ali pa pred samim pošiljanjem
 • Izberi SMS prejemnikeizberi kontakte, ki jim želiš pošiljati sporočila; ni dostopno, če je aktivno pošiljanje SMSov 
 • Pokaži sledi: omogoča pregled, pošiljanje in izbris zabeleženih sledi
 • Nastavitve: nastavitve možnosti; ni dostopno, če je aktivno pošiljanje SMSov 
 
Nastavitve (SMS nastavitve)

        SMS možnosti
 • SMS interval: interval za pošiljanje SMS sporočil v minutah
 • hkrati tudi interval po katerem bo sporočilo poslano četudi ni bilo nobene GPS aktivnosti (običajno ko mirujemo) ne glede na to če je izbrano upoštevanje časa ali ne; v tem primeru je minimalna vrednost 15 minut, četudi je nastavitev manjša; sporočilo bo vsebovalo besedo 'Mirovanje'; z iste lokacije bosta poslani največ dve sporočili; poslana bo zadnja znana lokacija
 • SMS razdalja: razdalja med posameznimi SMS sporočili v km 
 • Upoštevaj čas: če je odkljukano, bo za pošiljanje upoštevan SMS interval; sporočilo bo poslano vsakih x minut 
 • Upoštevaj razdaljo: če je odkljukano, bo za pošiljanje upoštevana razdalja.  
Če sta odkljukani obe možnosti morata za pošiljanje biti izpolnjena oba pogoja (čas in razdalja)

Sporočila
 • SOS sporočilo: določimo tekst SOS sporočila 
 • OK sporočilo: določimo tekst OK sporočila
 • SMS sporočilo: SMS sporočilo, ki bo poslano prejemniku; privzeto sporočilo je:
https://maps.google.com/?q=[LATITUDE],[LONGITUDE]&;z=16 ([LATITUDEDMS],[LONGITUDEDMS]) visina: [ALTITUDE] smer: [BEARING] natancnost: [ACCURACY]
  Sporočilo mora vsebovati vsaj eno ključno besedo [LATITUDE] in vsaj eno [LONGITUDE], drugače bo zamenjano s privzetim. 
  Ključne besede so: 
  [LATITUDE] - geografska širina (sever/jug) v decimalnih stopinjah
  [LONGITUDE] - geografska dolžina (vzhod/zahod) v decimalnih stopinjah
  [LATITUDEDMS] - geografska širina v dd°mm'ss.ss''
  [LONGITUDEDMS] - geografska dolžina v dd°mm'ss.ss''
  [ALTITUDE] - višina v metrih
  [BEARING] - smer premikanja v stopinjah 
  [ACCURACY] - natančnost GPS položaja
  [SPEED[ - trenutna hitrost
  Ključne besede bodo zamenjane z ustreznimi podatki; pred sporočilo bo dodana predpona in sicer: Lokacija, SOS sporočilo, OK sporočilo, Mirovanje ali Zahteva lokacije. Tako lahko sporočilo zgleda na primer tako:
  Lokacija https://maps.google.com/?q=46.53441,15.60584&z=16 (46 32'03,87'',15 36'21,04'') visina: 875 smer: 220 (SW) natancnost: 7
  S pritiskom na povezavo vidi prejemnik naš položaj tako (prikaz je lahko na različnih telefonih drugačen):

  (zelena puščica označuje naš položaj, rdeča oznaka je najbližji znan naslov)

  V sporočilih ne uporabljaj šumnikov!
   
  • Koda za zahtevo lokacije: kdor pozna vneseno kodo, lahko pošlje sporočilo s kodo v vsebini sporočila na našo številko in bo dobil odgovor o našem položaju. Koda ne more biti prazen niz znakov. Za uspešen odgovor je dovolj, da program deluje in ni treba, da je vključeno pošiljanje sporočil (Začni z SMS).
  • Dovoli zahtevo lokacije: če ta možnost ni odkljukana, lokacija ne bo poslana pošiljatelju, četudi je koda pravilna.
  Druge možnosti
  • Kreiraj HTML datoteko: če je odkljukano, imamo ob zaključku programa (Stop SMS) možnost kreirati HTML datoteko s potjo
  • Varčni način: program bo izvajal samo nujne operacije; prikazani podatki na osnovnem ekranu so sivi (namesto beli) ikona robotka pa je zelena; prikaz podatkov lahko osvežimo s pritiskom na ikono programa v zgornjem levem kotu (levo od robotka)
  • O programu (ni vidno na sliki; pod 'Napredne nastavitve'): izpiše verzijo programa in obvesti o posodobitvi, če je le-ta na voljo.

   


  Napredne nastavitve
  • GPS občutljivost: kako pogosto naj se program ukvarja z GPS pozicijo; načeloma je dovolj nastavitev 'Low' (vsakih 30 sekund in ko se pozicija spremni za 300 m), je pa pri višji občutljivosti prikaz GPS podatkov bolj tekoč (a poraba baterije večja)
  • Zabeleži SMS: če je odkljukano, bo sporočilo zabeleženo med poslana sporočila prejemniku (kot vsako običajno SMS sporočilo)
  • Beleži dogodke: če je odkljukano, se aktivnost programa beleži v datoteko na SD kartici (/ParaFollow/log.txt)
  • Ne pošlji SMS v resnici: če je odkljukano, SMS sporočilo ne bo v resnici poslano, čeprav bo program deloval kot običajno; za testiranje, običajno skupaj z beleženjem v log datoteko
   
   Izbira SMS prejemnikov

  • če je kontakt odkljukan bo dobil SMS sporočilo; s pritiskom na prazni del polja kontakta, se izpišejo podrobnejše informacije o le tem; če ima kontakt več telefonskih številk, je ponujena ustrezna izbira
   
  Izbira SMS prejemnikov (menu)

  • Prikaži izbrane: prikaže izbrane kontakte

  • Iskanje: omogoča iskanje kontaktov po kriteriju

   
   Prikaz sledi

  • Odpriodpremo pot v brskalniku. Potreben je dostop do interneta.

  • Pošlji: omogoča prenos sledi preko elektronske pošte ali bluetooth vmesnika
  • Izbriši: izbris sledi


   Spremembe: