ParaFollow


ParaFollow je program za okolje Android, ki omogoča pošiljanje SMS sporočil o našem položaju izbranim prejemnikom.
Sporočila lahko pošiljamo glede na časovni interval, določeno razdaljo ali oboje.
 


Osnovni ekran
 • ikona programa: je barvna, če je program aktiven (pošilja SMSe) in črno-bela, če ni aktiven; enaka, majhna ikona je v statusni vrstici; s pritiskom na ikono lahko osvežimo podatke na ekranu, čeprav običajno ne bo spremembe 
 • android simbol (robotek): če je zelen, smo v varčevalnem načinu (manjša poraba baterije), če je siva pa v običajnem; v varčevalnem načinu so podatki prikazani na ekranu samo določen čas, lahko jih osvežimo s pritiskom na ikono programa
 • ikona ure.: interval pošiljanja SMS sporočil, kot smo ga izbrali v nastavitvah; če se ne upošteva, je prikazana črtica (-); prikazano samo, ko je vključeno pošiljanje SMS sporočil
 • ikona razdalje: razdalja za pošiljanje SMS sporočil, kot smo jo izbrali v nastavitvah; če se ne upošteva, je prikazana črtica (-); prikazano samo, ko je vključeno pošiljanje SMS sporočil
 • druge ikone: odvisno od velikosti in orientacije (vertikalno, horizontalno) ekrana, so lahko prikazane dodatne informacije o izbranih nastavitvah
 • GPS Status/Acc/Fix: status GPSa (Available, Disabled, Temporarily Unavailable, ...)/natančnost položaja/koliko satelitov je uporabljanih od vsej najdenih; v varčevalnem načinu tega podatka ni
 • Time to next SMS: čez koliko časa bo poslan naslednji SMS; zaradi sorazmerno redkega obnavljanja podatkov, ni nujno, da je prikazana vrednost ažurna;
 • Distance to next SMS: kolikšna razdalja je še preostala do pošiljanja naslednjega SMS sporočila; zaradi sorazmerno redkega obnavljanja podatkov, ni nujno, da je prikazana vrednost ažurna
 • SMSes sent: število poslanih sporočil; uspešno (od vseh skupaj)
 • Last SMS: čas pošiljanja zadnjega SMS sporočila 
 • NET Status: status mobilnega omrežja
 • No. of Recipients: število prejemnikov SMS sporočil; če je številka v oklepaju, pomeni da smo v simulacijskem načinu; s pritiskom na številko se izpišejo prejemniki sporočil
 • Last coordinate: zadnja zabeležena koordinata
Osveževanje ekrana je odvisno od nastavitev (GPS Sensitivity), statusa GPS in hitrosti s katero se premikamo. Če stojimo, bo ekran zelo redko osvežen.
 
Menu (osnovni ekran)

 • Settings: nastavitve možnosti; ni dostopno, če je aktivno pošiljanje SMSov 
 • Start (Stop) SMS: začni (prenehaj) s pošiljanjem sporočil 
 • Send SOS: izbranim kontaktom pošlji sporočilo za pomoč; vsebino sporočila je mogoče določiti v nastavitvah ali pa pred samim pošiljanjem
 • Send OK: izbranim kontaktom pošlji sporočilo, da si v redu; vsebino sporočila je mogoče določiti v nastavitvah ali pa pred samim pošiljanjem
 • Exit: izhod iz programa; drugače ostane program aktiven
 • More: prikaže še:
 • Select SMS Recipient: izberi kontakte, ki jim želiš pošiljati sporočila; ni dostopno, če je aktivno pošiljanje SMSov 
 • Show Track: možnost prikaza zabeleženih poti v brskalniku in brisanje le-teh

 
Nastavitve (SMS nastavitve)

 • SMS interval: interval za pošiljanje SMS sporočil v minutah 
 • SMS distance: razdalja med posameznimi SMS sporočili v km 
 • Cosider time: če je odkljukano, bo za pošiljanje upoštevan SMS interval; sporočilo bo poslano vsakih x minut 
 • Consider distance: če je odkljukano, bo za pošiljanje upoštevana razdalja. 
 Če sta odkljukani obe možnosti morata za pošiljanje biti izpolnjena oba pogoja (čas in razdalja)
 • GPS Sensitivity: kako pogosto naj se program ukvarja z GPS pozicijo; načeloma je dovolj nastavitev 'Low' (vsakih 30 sekund in ko se pozicija spremni za 300 m), je pa pri višji občutljivosti prikaz GPS podatkov bolj tekoč (a poraba baterije večja)
 • SOS message: določimo tekst SOS sporočila 
 
Nastavitve (nadaljevanje) (druge nastavitve)

 • OK message: določimo tekst OK sporočila 
 • SMS message: SMS sporočilo, ki bo poslano prejemniku; privzeto sporočilo je:
https://maps.google.com/?q=[LATITUDE],[LONGITUDE]&z=16 ([LATITUDE],[LONGITUDE]) bearing: [BEARING]

Sporočilo mora vsebovati vsaj eno ključno besedo 
[LATITUDE] in vsaj eno [LONGITUDE], drugače bo zamenjano s privzetim.
Ključne
 besede so:
[LATITUDE] - geografska širina (sever/jug) v decimalnih stopinjah
[LONGITUDE]
 - geografska dolžina (vzhod/zahod) v decimalnih stopinjah
[LATITUDEDMS] - geografska širina v dd°mm'ss.ss''
[LONGITUDEDMS] - geografska dolžina v dd°mm'ss.ss''
[BEARING] - smer premikanja v stopinjah
[ACCURACY] - natančnost GPS položaja
Ključne besede bodo zamenjane z ustreznimi podatki; pred sporočilo bo dodana predpona in sicer: location, SOS message ali OK message. Tako lahko sporočilo 
zgleda na primer tako:

location https://maps.google.com/?q=46.47765,15.23098&z=16 (46.47765,15.23098) bearing: 220

 • Log SMS message: če je odkljukano, bo sporočilo zabeleženo med poslana sporočila prejemniku (kot vsako običajno SMS sporočilo)
 • Create HTML file: če je odkljukano, imamo ob zaključku programa (Stop SMS) možnost kreirati HTML datoteko s potjo
 • Log to file: če je odkljukano, se aktivnost programa beleži v datoteko na SD kartici (/ParaFollow/log.txt)
 • Battery Save Mode: program bo izvajal samo nujne operacije; prikazani podatki na osnovnem ekranu so sivi (namesto beli) ikona robotka pa je zelena; prikaz podatkov lahko osvežimo s pritiskom na ikono programa v zgornjem levem kotu (levo od robotka)
 • Don't really send SMS: če je odkljukano, SMS sporočilo ne bo v resnici poslano, čeprav bo program deloval kot običajno; za testiranje, običajno skupaj z beleženjem v log datoteko
 
Izbira kontaktov

 • če je kontakt odkljukan bo dobil SMS sporočilo; s pritiskom na prazni del polja kontakta, se izpišejo podrobnejše informacije o le tem; če ima kontakt več telefonskih številk, je ponujena ustrezna izbira

 
Izbira kontaktov (menu)

 • Show selected: prikaže izbrane kontakte

 • Search: omogoča iskanje kontaktov po kriteriju

 
Prikaz poti

Možnost prikaza zabeleženih poti.
S pritiskom na izbrano pot, odpremo pot v brskalniku.
Potreben je dostop do interneta.


Z dolgim pritiskom imamo možnost pot izbrisati.
Poti je mogoče prenesti na računalnik in si jih ogledati tam. Spremembe:

 
 2.3.2
dodana višina
poslovenjeno
ne sprašuje za HTML če ni točk
informacija o št. točk v treku
 
 2.3.1 odpravljene težave z 'locale'  
 2.3.0 spremenjen prikaz
v običajnem načinu teče servis v višji prioriteti, v varčevalnem pa ne
 
 2.2.0 dodan način za varčevanje z baterijo (Battery Save Mode)
pri pošiljanju SOS in OK skušamo dobiti trenutno lokacijo, prej je bila poslana zadnja znana lokacija
različne ikone v HTML datoteki za lokacijo, SOS in OK
 
 2.1.0 možnost prikaza in brisanja HTML datoteke
v HTML dodan čas pri placemark
potrditev kreiranja HTML datoteke 
možnost prikaza dd°mm'ss.ss" -> [LATITUDEDMS][LONGITUDEDMS]
možnost beleženja SMS sporočil v nit poslanih sporočil
prikaz 'satellite fix'
 
 2.0.2 klik na število prejemnikov jih izpiše
možnost kreiranja HTML datoteke      
 
 2.0.0 uvedba servisa  
 1.3.4 možnost definicije SMS sporočila, težave z prenehanjem GPS aktivnosti  
 1.3.3 odpravljena težava z decimalno vejico v koordinati